Vídeos DVD 2

En recuerdo de Luis Andrés Edo (DVD 2)

Temps després de l'acte en record de Luis Andrés Edo dut a terme el 28 de març al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la seva companya Doris Ensinger i jo iniciem un procés d'edició d'un doble DVD que ha de comprendre d'una banda el vídeo de l'acte enregistrat per Paco Rios, de dues hores de durada i amb alguns defectes derivats del pas per la taula de so, i d'altra banda aportacions d'alguns companys d'Edo, enregistrades a posteriori, juntament amb algunes fotos de Edo i la peça projectada al CCCB. Del doble DVD resultant se'n fan més de dues centes còpies, distribuïdes per diverses vies fins tant lluny com és possible, els missatges d'agraïment són nombrosos i sentits. Els vídeos donen compte d'una personalitat estimada i exemplar per molts, així com un retrat actualitzat i perenne del ser anarquista. Aquí es presenten la peça projectada al CCCB, en dues parts, les intervencions Daniel Viglietti i David Castillo, muntades amb algunes fotos cedides per companys uruguaians i Montse Gurgui respectivament, i aportacions d'altres companys de Edo.

Oriol Diez


Vídeo record (part 1)


Vídeo record (part 2)


Más allá de las nubes de David Castillo


Jose María Nunes recuerda a Luis Andrés Edo


Mateo Seguí recuerda a Luis Andrés Edo


Pep Castells recuerda a Luis Andrés Edo


Daniel Viglietti recuerda a Luis Andreés Edo


Carles Sanz recuerda a Luis Andrés Edo


Doris Ensinger recuerda a Luis Andrés Edo

Rodatge1

Rodatge 2

Oriol Diez grabando a Mateo Seguí

 

Volver al inicio